Lighting

(EN) The light bulbs of the HDU are connected via Wifi and can easily be dimmed or turned off. The color of the light can be tuned from a warm to a cold white. In addition to the reconfigurable lamp staff, this offers a wide variety of settings. The lamp staff works with a plug-in system. The individual lamps can also fit into the holes of the wallboards. Unhooking, readjusting, and lighting the lamp staffs, distributed inside the HDU can all be done in a seated position. The whole system is designed to be lightweight and easy to use, further developing wheelchair user-friendly furniture innovation that can be changed without the need for help. (TR) Ev Gösterir Birimimizde aydınlatmada kullanılan ampuller Wifi bağlantısı üzerinden kolayca yönetilebilir. Işığın rengi beyazın sıcak ve soğuk tonlarına ayarlanabilir. Yeniden yapılandırılabilir lamba sistemi çok çeşitli ayarlar sunar. Lamba sistemi bir çeşit geçmeli sistemdir. Bu sistemdeki bireysel lambalar, duvar panolarının deliklerine de sığabilir. Ev Gösterir Birimi içerisindeki mevcut lamba çubuklarının sökülmesi, yeniden ayarlanması ve aydınlatılması, oturma pozisyonunda yapılabilir, yani tekerlekli sandalyedeki bireylere kullanım rahatlığı sağlar. Tüm sistem, hafif ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır ve yardıma ihtiyaç duymadan değiştirilebilen mobilyalardaki bu yenilikçi yaklaşım toplumdaki dezavantajlı bireylerin kullanım kolaylığını daha da geliştirmektedir.

Pegboard

(EN) To make the most out of the limited space and still be wheelchair accessible, the wall is covered in a pegboard system. It consists of a board with holes in a measured pattern drilled into it and a bunch of wooden “nails”, which fit into these holes. Hanging boxes or other stuff on these “nails” create a personal shelving system, which can be easily altered and added on to. (TR) Tekerlekli sandalye erişimine uygun şekilde sınırlı alandan en iyi şekilde yararlanmak için evin bazı duvarları pegboard sistemiyle kaplanmıştır. Bu sistem belirli bir desende delikler açılmış bir tahta ve bu deliklere uygun bir grup ahşap “çivi” den oluşur. Bu tahta çivilerin tahta üzerindeki deliklere gömülmesiyle elde edilen "tırnakların" üzerine asılan kutular veya başka şeyler, kolayca değiştirilebilen ve üzerine eklenebilen kişisel bir raf sistemi oluşturur.

Low barriers

(EN) We attach great importance to a barrier-free / low barrier design. Down the hallway from the bathroom, is the combined kitchen and the living area. Here is the heart of the apartment. To ensure as much daylight as possible reaches the kitchen and to not seperate the cook from his/her guests while hosting, no walls are secluding the two areas. An open see-through shelf fixed to the support beam in the middle of the room acts as a fixture for lamps and as storage for the TV (TR) Ev tasarımızın “Engelsiz / düşük bariyer” özellikte olmasına büyük önem veriyoruz. Evimizin ana kullanım alanı banyonun ilerisinde bulunan birleşik mutfak ve oturma odasından oluşmaktadır. Mutfağa mümkün olduğunca fazla gün ışığı girmesini sağlamak ve misafir ağırlarken, yemek yapacağımız zaman misafirlerinden ayrı kalmamak için mutfak ve salon arasına herhangi bir engel yani duvar konmamıştır. Odanın ortasındaki destek kirişine sabitlenmiş açık bir raf, lambalar için bir armatür ve TV için bir depolama alanı oluşturur.

Configuration of interior goods

(EN) The interior design reflects our main architectural ideas just like the exterior design. We built an open and flexible room concept that can be used by the majority of the population. We can react to different users and provide an offer of mixed-use. On the other hand, living space can be changed quickly, so we can react quite fast to different needs and provide space flexibility within the unit. (TR) Evimizin iç tasarımı, tıpkı dış tasarımı gibi temel mimari fikirlerimizi yansıtacak şekilde toplumun çoğunluğu tarafından kullanılabilecek açık ve esnek bir oda konsepti üzerine kurulmıştur. Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilir ve karma kullanımı mümkün kılar. Diğer bir değişle, evimizin iç tasarımı hızlı bir şekilde yeniden düzenlenip değiştirilebilir, böylece farklı ihtiyaçlara oldukça hızlı tepki verebilir ve ev içinde alan esnekliği sağlanmış olur.

Adjustable table height

(EN) The working surface of the kitchen is height adjustable via a turning handle. It can be used by tall people as well as somebody at a lower working height, for example, somebody sitting in a wheelchair, therefore no cabinets are underneath. The cabinet above the countertop is also height adjustable and even moves towards the user in the same motion. It is controlled via a switch in the front side of the work surface. (TR) Mutfak tezgahının yüksekliği döner bir kol ile ayarlanabilir. Uzun boylu insanlar veya kısa boylu insanlar ya da tekerlekli sandalyede kullanan bireyler tarafından kullanılabilir. Tekerlekli sandalye kullanan bireylerin kullanım kolaylığını arttırmak için tezgahın altında herhangi bir dolay yoktur. Tezgah üstü dolaplarının da yüksekliği ayarlanabilir ve kullanıcıya doğru hareket eder. Bu hareket, tezgahın ön tarafındaki bir anahtar ile kontrol edilir.

Algae Fall

(EN) The aim is to create an algae waterfall with our algatecture, using microalgae, to offer new experiences to users and to create a sustainable environment. Wastewater that is collected from the building is used for algae production in the algae media after chemical processes. Algae use sunlight and carbon dioxide in the air to produce biomass and oxygen. They contribute ecologically to the reduction of carbon footprint by capturing carbon dioxide, and improving the air quality at the same moment. (TR) Mikroyosun kullanarak bir yosun şelalesi oluşturmaktaki amacımız, kullanıcılara yeni deneyimler sunmak ve sürdürülebilir bir çevre yaratmaktır. Binada yerinde ayrı olarak toplanan atıksular ve yağmur hasadından elde edilen sular, yosun üretimi için kullanılmaktadır. Mikroyosunlar, biyokütle ve oksijen üretmek için havadaki güneş ışığını ve karbondioksiti kullanır. Karbondioksiti yakalayarak karbon ayak izinin azaltılmasına ekolojik olarak katkıda bulunurken aynı zamanda hava kalitesini de iyileştirirler.

Vertical Energy Garden

information coming soon…

Aquaponics

(EN) Aquaponics is a closed cycle food growing system that combines hydroponics which is cultivating plants in water systems without soil and aquaculture which is raising fish in water systems. Fish’s ammonia-rich excrement is cleaned by plants and sent back to the fish tank while feeding plants. A symbiotic cycle is completed while both fishes and plants are contributed by the system. There is no need to use harmful pesticides and chemical fertilizers. Since fishes are cold-blooded animals, their excrement can be used immediately and does not pose any contamination hazard. (TR) “Aquaponics”kapalı çevrim bir gıda yetiştirme sistemidir. Bu sistem topraksız su sistemlerinde bitki yetiştiren hidroponik sistem ile su ürünleri yetiştiriciliğinde balık yetiştiren su sistemini birleştiren yenilikçi bir yaklaşımdır. Balığın amonyakça zengin dışkısı bitki tarafından kullanılır böylece su bitkiler tarafından temizlenir ve bitkileri besler. Temizlenmiş su akvaryuma geri gönderilir. Hem balıklar hem de bitkiler sistem tarafından desteklenirken simbiyotik bir döngü sağlanmış olur. Böylece, zararlı pestisit ve kimyasal gübre kullanımına gerek kalmaz. Balıklar soğukkanlı hayvanlar oldukları için dışkıları hemen kullanılabilir ve bulaşma tehlikesi oluşturmaz.

Indoor composter

(EN) Instead of sending neither wastewater nor solid food waste to the building, we chose to make them a part of our design. We will also do composting on the roof using biodegradable food waste from our sustainable kitchen design. Thanks to composters under the sink, biowaste will be a natural fertilizer for our urban farming activities connected with a shaft for compost. (TR) Kapalı alan kompost yöntemlerini tasarımımızın bir parçası haline getirmeyi tercih ettik çünkü yenilediğimiz binaya ne atık su ne de katı gıda atığı göndermek istemedik. Sürdürülebilir mutfak tasarımımızdan kaynaklanan biyolojik olarak parçalanabilen gıda atıklarını kullanarak çatıda kompostlama yapıyoruz. Çatıdaki lavabonun altında bulunan kompost kutuları sayesinde biyoatık, kompost şaftı ile bağlantılı kentsel tarım faaliyetlerimiz için doğal bir gübre oluşturacak ve böylece tasarımımızda fazladan katma değer oluşturmaya yardımcı bir rol üstlenecektir.

Worm box

information coming soon…

Straw

information coming soon…

Clay panel

(EN) The interior and exterior buildings are covered with clay building boards which are durable and non-flammable. Clay has a higher recycling potential compared to other cladding materials. Therefore, it’s assumed that 40% of the clay that will be used in our HDU, is from recycled material, and in the post-use, 50% of the clay has a renewable resource potential. (TR) Binamızın iç ve dış duvarları, dayanıklı ve yanmaz kil yapı levhaları ile kaplanmıştır. Kil, diğer kaplama malzemelerine göre daha yüksek geri dönüşüm potansiyeline sahiptir. Bu nedenle ev gösterir birimimizde (HDU) kullanılan kilin %40'ı geri dönüştürülmüş malzemeden sağlanmış olup kullanım sonrası bu kilin %50'sinin yenilenebilir kaynak potansiyeline sahiptir.

Carbonised wood

(EN) We used timber cladding made of carbonized wood in the facades in HDU. Carbonization makes the wood more durable, also waste timber and carbonized timber have high recyclability potential. Also, the aesthetic of the upper part of the building in Kiel is going to be completely black. With that, we established a contrast between the two facades, which nevertheless fits together. (TR) Ev gösterir birimimizin cephelerinin kaplamaları için atık ahşapları karbonize ederek kullandık. Kömürleşme (karbonizasyon), ahşabı daha dayanıklı hale getirir, ayrıca ahşap ve kömürleşmiş ahşap yüksek geri dönüştürülebilirlik potansiyeline sahiptir. Bu durumda, Kiel'deki binanın üst kısmının kaplaması tamamen siyah olacak. Bunun birlikte eski ve yeni cephe arasında fark edilebilir değişimi sağlarken, iki cephe arasındaki harmoniyi ve estetiği korumaya çalıştık.

Construction wood

(EN) As lightweight construction wood was used as a primary construction material. (TR) Temel yapı malzemesi olarak hafif bir yapı malzemesi olan ahşap kullanılmıştır.

Microalgae

information coming soon…

Photovoltaics

information coming soon…

Phase changing materials

A
C
I
L
M
P
S
V
W
Supported by: on the basis of a decisionby the German Bundestag

Lighting

information coming soon…

Pegboard

information coming soon…

Low barriers

information coming soon…

Configuration of interior

goods

information coming soon…

Adjustable table height

information coming soon…

Algae Fall

information coming soon…

Vertical Energy Garden

information coming soon…

Aquaponics

information coming soon…

Indoor composter

information coming soon…

Worm box

information coming soon…

Straw

information coming soon…

Clay panel

information coming soon…

Carbonised wood

information coming soon…

Construction wood

information coming soon…

Microalgae

information coming soon…

Photovoltaics

information coming soon…

Phase changing materials

information coming soon…
A
C
I
L
M
P
S
V
W